کدال۳۶۰
1399/08/28
21:20
#کرماشا اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/06/31 (#حسابرسی_شده) شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه ▪️ شرکت صنایع پتروشیمی ...

#کرماشا


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه▪️ شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۱,۷۷۵ ریال سودی محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵٪ رشد داشته است.▪️ «کرماشا» با سرمایه ثبت شده ۳,۲۵۹,۲۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۶,۲۶۵,۶۱۵ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.۱۳۹۹-۰۸-۲۸ ۲۱:۲۰:۱۶ (۶۹۳۸۴۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0