نوآوران امین
1399/10/01
13:39
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ(#کحافظ) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ✅ افزایش 179 در...

کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ(#کحافظ)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)✅ افزایش ۱۷۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۱۳,۱۳۵ میلیون ریال به مبلغ ۸۷۳,۵۵۴ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۶۴۲ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۲۶۲ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0