کارگزاری آبان
1399/10/29
09:13
📈خودرویی ها امروز معاملات خود را پر عرضه آغاز کردند.نمادهای #خگستر, #خزر, #خبهمن, #خپارس, #خموتور, #خنصير, #خزاميا, #خفنر, #خمحركه با فشار فروش همر...

📈خودرویی ها امروز معاملات خود را پر عرضه آغاز کردند.نمادهای #خگستر, #خزر, #خبهمن, #خپارس, #خموتور, #خنصیر, #خزامیا, #خفنر, #خمحرکه با فشار فروش همراه اند. #خودرو نیز با گرایشی منفی متعادل معامله می شود و #خساپا در آستانه ی صف فروش است.


انتهای خبر

0
0