پایگاه خبری انتخاب
1401/06/01
15:20
سیاهکلی،نماینده مجلس: 🔹گزارش ۳۰۰ صفحه ای تفحص از فولاد مبارکه مورد تایید مجلس نیست جزئیات در 👇👇 https://www.entekhab.ir/002tsY 🆔 @Entekhab_ir

سیاهکلی،نماینده مجلس:


🔹گزارش ۳۰۰ صفحه ای تفحص از فولاد مبارکه مورد تایید مجلس نیستجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tsY


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0