آواتحلیل
1400/04/13
09:26
📌مقایسه فروش فصلی پلی پروپیلن جم #جم_پیلن جم پیلن در فصل بهار 1400 درآمد فروش خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 165 درصد رشد داده است. Hamfekran...

📌مقایسه فروش فصلی پلی پروپیلن جم #جم_پیلنجم پیلن در فصل بهار ۱۴۰۰ درآمد فروش خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۵ درصد رشد داده است.Hamfekran.com
انتهای خبر

0
0