مهدی افضلیان
1399/09/23
10:03
ارزش معاملات، ارزش صف های خرید و فروش بازار و ورود و خروج نقدینگی روزانه در لحظه را از لینک زیر مشاهده کنید. کافی است اندکی صفحه را اسکرول کنید تا ...

ارزش معاملات، ارزش صف های خرید و فروش بازار و ورود و خروج نقدینگی روزانه در لحظه را از لینک زیر مشاهده کنید. کافی است اندکی صفحه را اسکرول کنید تا قادر به مشاهده باشید.WWW.MEHDIAFZALIAN.COM@MEHDIAFZALIAANانتهای خبر

0
0