پایگاه خبری انتخاب
1401/06/02
22:56
مرندی، مشاور تیم مذاکره‌کننده ایران: 🔹ادعای العربیه مبنی بر نپذیرفتن هیچ کدام از خواسته‌های اضافی تهران از سوی امریکا کاملا غلط است 🔹ایران تازه ب...

مرندی، مشاور تیم مذاکره‌کننده ایران:


🔹ادعای العربیه مبنی بر نپذیرفتن هیچ کدام از خواسته‌های اضافی تهران از سوی امریکا کاملا غلط است🔹ایران تازه بررسی پاسخ را آغاز کرده استجزئیات در👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲twW


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0