کارگزاری آبان
1401/05/31
07:52
📊#قپیرا اطلاعیه 1401/05/30 *فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر* 12 ماهه منتهی به 1401/04/31(حسابرسی نشده) مبلغ ۴۱۲ ريال سود به ازای هر سهم محقق ...

📊#قپیرا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۰


*فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(حسابرسی نشده) مبلغ ۴۱۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۲ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0