تحلیل برای سود
1400/05/30
08:17
جلسه رای اعتماد به کابینه دولت سیزدهم دقایقی پیش با حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس آغاز شد

جلسه رای اعتماد به کابینه دولت سیزدهم دقایقی پیش با حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس آغاز شد


انتهای خبر

0
0