سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/17
10:03
در جلسه مشترک وزیر اقتصاد با رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس تأکید شد؛ تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس در جلسه مشترک وزیر امور اق...

در جلسه مشترک وزیر اقتصاد با رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس تاکید شد؛ تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورسدر جلسه مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی با رئیس کل بانک مرکزی و رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شد کمیته ای به منظور هماهنگی سیاست گذاری ها و تصمیمات در بازار پول و سرمایه تشکیل شود

انتهای خبر

0
0