واچ لیست بورس تهران
1399/08/10
13:49
#دلار در بازار آزاد به کانال 26 هزار تومن رسیده ✅ کلید کاخ سفید در جیب بایدن ؟!

#دلار در بازار آزاد به کانال ۲۶ هزار تومن رسیده ✅کلید کاخ سفید در جیب بایدن ؟!

انتهای خبر

0
0