نوآوران امین
1400/12/28
20:29
تجهیز نیروی زنگان(#شزنگ) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1400/11/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 4 درصدی درآمدهای عملیاتی 3...

تجهیز نیروی زنگان(#شزنگ)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۷۶,۷۹۶ میلیون ریال به مبلغ ۲۸۷,۴۶۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۷۴ درصدی سود خالص ۳ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۴۲۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0