نبسا
1399/08/12
09:27
نقش بازارگردان را در برخی زیرمجموعه های بنیاد می تونید به خوبی ببینید از زمان آگهی بازارگردانی چند سهم زیر مجموعه بنیاد مستضعفان همگی این سهام دچار...

نقش بازارگردان را در برخی زیرمجموعه های بنیاد می تونید به خوبی ببینید


از زمان آگهی بازارگردانی چند سهم زیر مجموعه بنیاد مستضعفان همگی این سهام دچار تغییر روند و افزایش تقاضا محسوس شدند در صورتی که بازارگردان این سهام هنوز سهمی هم از بازار نخریده است


این یعنی بزرگ‌ترین عامل صف فروش برخی سهام حتی با وجود افت سنگین از سقف قیمت خودشون در روزهای اخیر #ترس می باشدانتهای خبر

0
0