کدال۳۶۰
1401/02/10
14:14
#پترول #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/01/31 ▪ شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس طی عملکرد 1 ماهه من...

#پترول


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱▪ شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ از معاملات واگذاری سهام ۱۹۱,۴۳۴ میلیون ریال سود کسب نموده است▪ پترول با سرمایه ثبت شده ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است
▪️ شرکت در انتهای فروردین ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۴,۵۴۹,۴۰۷ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱,۲۲۹٪ به مبلغ ۱۹۳,۳۹۷,۴۷۹ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۱-۰۲-۱۰ ۱۴:۱۴:۵۴ (۸۷۶۷۰۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0