نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/30
17:10
#تاپیکو #خکاوه #ثامید #وبصادر #گکوثر #بالاس #حسیر سهام کم ریسک از لحاظ قیمتی در محدود بسیار جذاب جهت خرید

#تاپیکو


#خکاوه


#ثامید


#وبصادر


#گکوثر


#بالاس


#حسیرسهام کم ریسک از لحاظ قیمتی در محدود بسیار جذاب جهت خریدانتهای خبر

0
0