سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/24
11:02
#ارزش_معاملات_خرد: 3,094 میلیارد تومان #ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-277 میلیارد تومان #شاخص_کل: 1,425,767 🔴 ‎-16,749‎ (-1.2%) #ورود_پول_هوشمند: 🔴 ‎-157 م...

#ارزش_معاملات_خرد: ۳,۰۹۴ میلیارد تومان


#ورود_پول_حقیقی: 🔴 -۲۷۷ میلیارد تومان


#شاخص_کل: ۱,۴۲۵,۷۶۷ 🔴 -۱۶,۷۴۹ (-۱.۲٪)


#ورود_پول_هوشمند: 🔴 -۱۵۷ میلیارد تومانانتهای خبر

0
0