خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/09/04
20:20
شرکت گروه دارویی سبحان | #دسبحا | 📆 1399/09/04 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 21,648 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 17,350 ♦️قیمت بر خالص ارزش...

شرکت گروه دارویی سبحان | #دسبحا |📆 ۱۳۹۹/۰۹/۰۴🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۲۱,۶۴۸🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۱۷,۳۵۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۸۰➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0