همفکران
1399/12/05
19:42
#خبرهای_موثر 📌گروسی: با ایران به یک تفاهم فنی دوجانبه دست پیدا کردیم مدیر کل آژانس اتمی: به یک تفاهم دوجانبه موقت با ایران دست پیدا کردیم. هر ...

#خبرهای_موثر📌گروسی: با ایران به یک تفاهم فنی دوجانبه دست پیدا کردیممدیر کل آژانس اتمی:


به یک تفاهم دوجانبه موقت با ایران دست پیدا کردیم.هر واژه معنایی دارد. موقت به معنی آن است که دامنه این تفاهم از لحاظ زمانی و وسعت، محدود است.دوجانبه یعنی اینکه این تفاهم میان آژانس و یکی از اعضای ان حاصل شده است./فارس

انتهای خبر

0
0