کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/19
15:56
واکسن کرونای شرکت pfizer به بدرقه ترامپ آمد، بازارهای مالی دنیا مثبت شدند و نفت جهش ۷ درصدی داشت

واکسن کرونای شرکت pfizer به بدرقه ترامپ آمد، بازارهای مالی دنیا مثبت شدند و نفت جهش ۷ درصدی داشت


انتهای خبر

0
0