نبسا
1399/09/30
18:20
یلدا، تو را دوست دارم،به اندازه همه ستاره هایى که در چشم هایت مى درخشند اى خواستنى ترینِ شب ها! طعم تو،به اندازه همه صبح هاى دل انگیز آفتابى بهار، ...

یلدا، تو را دوست دارم،به اندازه همه ستاره هایى که در چشم هایت مى درخشند


اى خواستنى ترین شب ها!


طعم تو،به اندازه همه صبح هاى دل انگیز آفتابى بهار، شیرین است.یلداتون پر از خاطره های زیبا


@nbsachannelانتهای خبر

0
0