کارگزاری آبان
1399/10/29
09:32
📈فراورده های نفتی نیز با فشار فروش همراه اند.#شپنا, #شبندر, #شتران, #شراز, #ونفت, #شنفت, #شرانل و #شپاس و #شاوان پر عرضه های گروه اند.

📈فراورده های نفتی نیز با فشار فروش همراه اند.#شپنا, #شبندر, #شتران, #شراز, #ونفت, #شنفت, #شرانل و #شپاس و #شاوان پر عرضه های گروه اند.


انتهای خبر

0
0