اسمارت بورس
1400/04/13
09:20
#شتران روی حمایت خوبی قرار داره و احتمال جمع شدن و رنج مثبت در سهم وجود دارد عمه اسمارت بورس هم تماس داشت سلام مخصوص رسوند و همچنان نظرش تداوم رون...

#شتران روی حمایت خوبی قرار داره و احتمال جمع شدن و رنج مثبت در سهم وجود داردعمه اسمارت بورس هم تماس داشت سلام مخصوص رسوند و همچنان نظرش تداوم روند صعودی پالایشیهاست✋😁

انتهای خبر

0
0