سیگنال طلایی
1401/06/05
09:37
#فمراد با توجه به چرخش تعداد سهم در روزهای معاملاتی قبل احتمالش زیاده سقف قبلی خودشو(4100) پس بگیره . ورود کنید منفی ها رو بردارید و حد ضرر هم بز...

#فمراد با توجه به چرخش تعداد سهم در روزهای معاملاتی قبل احتمالش زیاده سقف قبلی خودشو(۴۱۰۰) پس بگیره .
ورود کنید منفی ها رو بردارید و حد ضرر هم بزارید ۲۸۰۰تا حد ضرر هم میتونید به ص.رت پله ای خرید کنید یعنی پله دوم ۲۸۰۰ باشهانتهای خبر

0
0