کارگزاری آبان
1400/01/08
10:15
📈خدمات فني و مهندسي با افت قیمت داد و ستد شدند.#خفولا, #رتكو, #تپولا و #تابا پر عرضه معامله می شوند.#رمپنا با افزایش تقاضا و #رنيك مثبت و متعادل است.

📈خدمات فنی و مهندسی با افت قیمت داد و ستد شدند.#خفولا, #رتکو, #تپولا و #تابا پر عرضه معامله می شوند.#رمپنا با افزایش تقاضا و #رنیک مثبت و متعادل است.


انتهای خبر

0
0