همفکران
1399/08/12
18:33
#کدال #شفاف_سازی #حبندر 📌نتایج برگزاری مناقصه ♦️ شرح موضوع مناقصه : استفاده از خدمات یک فروند یدکش عملیاتی آتش خوار از نوع ASD به صورت ۲۴ ساعت...

#کدال


#شفاف_سازی


#حبندر📌نتایج برگزاری مناقصه♦️ شرح موضوع مناقصه : استفاده از خدمات یک فروند یدکش عملیاتی آتش خوار از نوع ASD به صورت ۲۴ ساعته جهت عملیات در جزیره خارک، بندر ماهشهر، عسلویه و سایر بنادر خلیج فارس و دریای عمان و دریای آزاد♦️مبلغ مورد توافق: ۹۲۵،۹۵۹ میلیون ریالانتهای خبر

0
0