محمود رحمانی
1399/10/06
10:33
سهم وبصادر ۳۰۰ تومن اردر۵۰ میلیونی گذاشته تا بیشتر از اون افت نکنه ملتم دارن میفروشن همون سهمی که مدیر عاملش گفت سهم ما باید بالای ۱ دلار باشه 😐

سهم وبصادر ۳۰۰ تومن اردر۵۰ میلیونی گذاشته تا بیشتر از اون افت نکنه ملتم دارن میفروشنهمون سهمی که مدیر عاملش گفت سهم ما باید بالای ۱ دلار باشه 😐

انتهای خبر

0
0