کدال۳۶۰
1400/01/08
10:14
#رنیک #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/12/30 ▪️ شرکت جنرال مکانیک طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/12/30 معادل 2,740,000 میلیون ریال ...

#رنیک


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰▪️ شرکت جنرال مکانیک طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ معادل ۲,۷۴۰,۰۰۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۴۳۵٪ افزایش داشته است.▪️«رنیک» با سرمایه ثبت شده ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۶,۰۲۰,۰۰۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۵٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۱-۰۸ ۱۰:۱۴:۴۹ (۷۳۱۷۴۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0