کدال۳۶۰
1400/03/03
11:04
#میهن #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪ شرکت بیمه میهن طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 از محل فروش حق بیمه 315,276 میلی...

#میهن


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪ شرکت بیمه میهن طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ از محل فروش حق بیمه ۳۱۵,۲۷۶ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۴٪ افزایش داشته داشته است .


شرکت در این ماه تراز منفی ٪۳ را ثبت نموده است▪ میهن با سرمایه ثبت شده ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل فروش حق بیمه ۶۱۰,۶۸۳ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۴۰٪ افزایش داشته داشته است .


شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ٪۳۵ را ثبت نموده است۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۱:۰۴:۵۸ (۷۵۰۰۲۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0