خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1400/08/29
20:40
شرکت س صندوق بازنشستگی | #وصندوق | 📆 1400/08/29 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 32,575 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 18,890 ♦️قی...

شرکت س صندوق بازنشستگی | #وصندوق |📆 ۱۴۰۰/۰۸/۲۹🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۳۲,۵۷۵🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۱۸,۸۹۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۵۸➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0