تحلیل برای سود
1400/03/02
12:20
شبکه برق به‌دلیل استخراج‌های غیرمجاز ارز دیجیتال در معرض آسیب قرار دارد سخنگوی صنعت برق: صنعت برق به دلیل استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال که مصرف برق ...

شبکه برق به‌دلیل استخراج‌های غیرمجاز ارز دیجیتال در معرض آسیب قرار داردسخنگوی صنعت برق:


صنعت برق به دلیل استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال که مصرف برق بالایی را به خود اختصاص داده، تحت فشار است.

انتهای خبر

0
0