پارسیس تحلیل
1399/10/09
20:36
دکتر صحرائی مدیرعامل شرکت بورس : گام بعدی ،"کاهش حد نصاب معاملات بلوکی" بازیگران بزرگ بازار ،خود وظیفه بازاریابی دارایی های مالی شان را بر عهده ...

دکتر صحرایی مدیرعامل شرکت بورس :


گام بعدی ،"کاهش حد نصاب معاملات بلوکی"
بازیگران بزرگ بازار ،خود وظیفه بازاریابی دارایی های مالی شان را بر عهده خواهند گرفت.انتهای خبر

0
0