یادداشتهای تحلیلی ذوالغاری و سپیانی
1399/08/27
20:58
#کویر با ارزش بازاری 15/5 همت در نیم سال 99 در یک نگاه ....با سرمایه جدید در شش ماهه726 ریال سود محقق کرده است .

#کویر با ارزش بازاری ۱۵/۵ همت در نیم سال ۹۹ در یک نگاه ....با سرمایه جدید در شش ماهه۷۲۶ ریال سود محقق کرده است .انتهای خبر

0
0