تی اس ای پرس
1399/10/07
18:17
جهش فروش #خودرو! 🔹 گروه ایران خودرو در آذرماه با یک فروش بسیار خوب 66,339 میلیارد ریال درآمد محقق کرده است که نسبت به ماه قبل رشد قابل توجه 76 درص...

جهش فروش #خودرو!🔹 گروه ایران خودرو در آذرماه با یک فروش بسیار خوب ۶۶,۳۳۹ میلیارد ریال درآمد محقق کرده است که نسبت به ماه قبل رشد قابل توجه ۷۶ درصدی را نشان می‌دهد!🔹 این شرکت بر اساس عملکرد ۹ ماهه فروشی معادل ۲۷۲,۷۲۷ میلیارد ریال داشته، که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۸۸ درصدی را ثبت کرده است.


نمودار فروش استثنایی آذرماه ایران خودرو را به خوبی نمایش داده است.


(نمودار: بینا بورس)


@TsePressانتهای خبر

0
0