سهم گلچین
1401/05/31
08:44
آیا وب‌۳ هک می‌شود؟ ▫️امنیت به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین ویژگی‌ها به شمار می‌رود، زیرا در دنیای مبتنی بر وب۳، ابزارها و برنامه‌های میزبانی شده از طر...

آیا وب‌۳ هک می‌شود؟▫️امنیت به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین ویژگی‌ها به شمار می‌رود، زیرا در دنیای مبتنی بر وب۳، ابزارها و برنامه‌های میزبانی شده از طریق بلاک چین به جریان اصلی تبدیل می‌شوند.▪️وب۳ به‌عنوان یک تغییر ساختار مبتنی بر بلاک‌چین در وضعیت فعلی اینترنت پدید آمد. با این حال، به عنوان یک فناوری نوپا، غباری از فرضیات و بحث‌ها در مورد قابلیت های واقعی وب۳ و نقش آن در زندگی روزمره وجود دارد.▫️به نقل از کوین‌تلگراف با توجه به وعده اینترنت غیرمتمرکز مبنی بر استفاده از بلاک‌چین‌های عمومی، انتقال کامل به وب۳ مستلزم بررسی دقیق چندین عامل مهم است. امنیت به عنوان یکی از حیاتی‌ترین ویژگی‌ها به شمار می‌رود. زیرا در دنیایی که مبتنی بر وب۳ هستند، ابزارها و برنامه‌های کاربردی میزبانی شده‌روی بلاک چین‌ها به‌جریان اصلی تبدیل می‌شوند.

انتهای خبر

0
0