کانال کدال
1400/07/20
10:20
📊 نماد: سپرده 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه) ...

📊 نماد : سپرده📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه)🏭 شرکت : سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #سپرده #صورت_مالی_۶ماهه #حسابرسی_شده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0