بولتن اقتصادی
1399/08/24
17:55
عضو هیات مدیره انجمن فولاد: مقصر اصلی التهاب بازار فولاد، وزارت صمت است 🔹عضو هیات مدیره انجمن فولاد در واکنش به رانت موجود در معاملات مچینگ و فروش...

عضو هیات مدیره انجمن فولاد: مقصر اصلی التهاب بازار فولاد، وزارت صمت است🔹عضو هیات مدیره انجمن فولاد در واکنش به رانت موجود در معاملات مچینگ و فروش فولاد به مشتری هایی که صرفا کاغذی هستند گفت: وزارت صمت با تصمیمات اشتباهی که گرفته باعث تمام اتفاقات از جمله نابسامانی در معاملات مچینگ است.

انتهای خبر

0
0