بتاسهم
1401/02/29
21:21
تيسا کيش از زیرمجموعه های #ثاخت در 6ماهه به سود 519 میلیارد ریالی رسیده است

تیسا کیش از زیرمجموعه های #ثاخت در ۶ماهه به سود ۵۱۹ میلیارد ریالی رسیده است


انتهای خبر

0
0