بورس۲۴
1401/01/07
14:02
بررسی روند درآمد در «وتعاون»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان فارس نو در مدت ۱۲ ماهه منتهی به اسفند حدود ۱۰۴۸ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

بررسی روند درآمد در «وتعاون»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان فارس نو در مدت ۱۲ ماهه منتهی به اسفند حدود ۱۰۴۸ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. که از این مبلغ ۴۷۰ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.

وتعاون
انتهای خبر

0
0