کارگزاری آبان
1401/03/11
14:08
📊#پارتا اطلاعیه 1401/03/11 *مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر* افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر سهامدار عمده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

📊#پارتا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱


*مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر*


افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر سهامدار عمده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
انتهای خبر

0
0