آواتحلیل
1399/08/10
22:13
#بررسی_گزارش_کدال #شیراز ✅پتروشیمی شیراز در مهر ماه 374 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه گذشته 184 میلیارد تومان کاهش داشته است. مجموع...

#بررسی_گزارش_کدال #شیراز✅پتروشیمی شیراز در مهر ماه ۳۷۴ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه گذشته ۱۸۴ میلیارد تومان کاهش داشته است. مجموع فروش شرکت در ۷ ماه ۹۹ ، ۲۹۳۷ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه ۴۱ درصد رشد داشته است.✅ مقدار فروش اوره شرکت در مهر ماه نزدیک به ۸۴ هزار تن بوده است که نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است. مقدار فروش اوره شرکت در شهریور ماه ۱۵۱ هزار تن بوده است.
✅نرخ فروش اوره حمایتی شرکت در مهر ماه ۳۱۰۰ تومان بوده است .نرخ فروش اوره شرکت در بورس کالا ۴۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است. نرخ فروش اوره صادراتی شرکت ۴۶۶۰ تومان بوده است.شرکت اوره صادارتی خود را نزدیک به ۱۹۵ دلار به فروش رسانده است.📉 قیمت سهم ۴۷۸۳ تومان می باشد و در یک ماه گذشته حدود ۲۷ درصد کاهش داشته است...


.

انتهای خبر

0
0