بولتن اقتصادی
1399/08/12
18:54
بازار روغن سامان می‎گیرد 🔹مدیر دفتر بازرگانی وزارت صمت: بیش از ۹۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز تولید روغن وارداتی است. کرونا باعث شده تا کشورهای مختل...

بازار روغن سامان میگیرد🔹مدیر دفتر بازرگانی وزارت صمت: بیش از ۹۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز تولید روغن وارداتی است. کرونا باعث شده تا کشورهای مختلف اقدام به ذخیره سازی روغن خام نمایند.🔹وزیر صمت به شرکت بازرگانی دولتی ماموریت داده که از محل ذخایر راهبردی، مواد اولیه تولید کارخانجات را تامین کند بطوریکه تمام تقاضای بازار مرتفع شود.

انتهای خبر

0
0