سهامیاب - آموزش بورس
1399/10/07
08:42
#بانکداری 🏦 در گروه بانکی فشار عرضه‌ها در شرایطی بالاست که اکثر نمادها به نقطه حمایتی رسیده‌اند و در نتیجه برای امروز انتظار معاملاتی ‌روان‌تر و م...

#بانکداری🏦 در گروه بانکی فشار عرضه‌ها در شرایطی بالاست که اکثر نمادها به نقطه حمایتی رسیده‌اند و در نتیجه برای امروز انتظار معاملاتی ‌روان‌تر و منطقی‌تر را داریم.🔰 از #وسینا آغاز می‌کنیم که به سمت سطح حمایتی ۱.۰۰۰ – ۱.۰۵۰ تومانی در حرکت است. این سهم با اعمال افزایش سرمایه بواسطه رقیق شدن قیمت، پتانسیل جبران بخش خوبی از اصلاح اخیر را دارد.🔰 در #وبصادر محدوده ۲۸۵ – ۳۰۰ تومانی می‌تواند نقطه برگشت باشد. در غیر اینصورت اصلاح قیمت تا سطوح ۲۵۰ تومانی ادامه خواهد یافت.🔰 در #وتجارت محدوده ۳۱۰ – ۳۲۰ تومانی را داریم. حمایتی که با توجه به معاملات پر حجم و حضور نوسان‌گیران می‌تواند نقطه عطفی برای تغییر روند سهم باشد.انتهای خبر

0
0