نوآوران امین
1400/03/03
11:05
#فعالیت_ماهانه #اردیبهشت_۱۴۰۰ بیمه میهن(#میهن) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تاریخ انتشار: ۱۴...

#فعالیت_ماهانه


#اردیبهشت_۱۴۰۰بیمه میهن(#میهن)گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱


سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹


تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۱:۰۴:۱۱✅ حق بیمه صادره طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۱۵,۲۷۶ میلیون ریال بوده که ۶.۷۳ درصد بیشتر از از متوسط حق بیمه صادره طی ۱ ماهه گذشته بوده است.⭕ خسارت پرداختی طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۲۳,۹۳۷ میلیون ریال بوده که ۱۵۰.۹۳ درصد بیشتر از از متوسط خسارت پرداختی طی ۱ ماهه گذشته بوده است.⏹ تناسب "حق بیمه صادره" به "خسارت پرداختی" طی اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۰.۹۷ مرتبه بوده، در حالیکه متوسط حق بیمه صادره به خسارت پرداختی طی ۱ ماه گذشته معادل ۲.۲۹ مرتبه بوده است. در نهایت متوسط شاخص مذکور طی ۲ ماه به ۱.۳۵ مرتبه رسیده است.⏹ از ابتدای سال تا کنون رشته های بیمه ای ۵ گانه زیر بیشترین سهم از حق بیمه صادره را به خود اختصاص داده اند:


ثالث - اجباری: ۳۴ درصد


درمان: ۳۳ درصد


مسئولیت: ۸ درصد


بدنه خودرو: ۶ درصد


زندگی - اندوخته دار: ۵ درصد


سایر: ۱۴ درصد⏹ از ابتدای سال تا کنون رشته های بیمه ای ۵ گانه زیر بیشترین سهم از خسارت پرداختی را به خود اختصاص داده اند:


درمان: ۴۰ درصد


ثالث - اجباری: ۲۹ درصد


آتش سوزی: ۱۵ درصد


حوادث سرنشین: ۵ درصد


بدنه خودرو: ۴ درصد


سایر: ۷ درصد#میهن_۱۴۰۰


#گزارش_فعالیت_ماهانه_میهن
http://www.codal.ir/DownloadFile.aspx?hs=mrnPkPne۶DSEJZ۷BvXttVg٪۳d٪۳d&ft=۱۰۰۵&let=۵۸انتهای خبر

0
0