سیگنال یاب روزانه
1399/09/30
11:26
همچنان معتقدم بازار در حال جذب نیرو برای صعودی به مراتب بیشتر از صعودش از اواسط آبان تا میانه آذر است شاید اینبار عبور آسان شاخص از 1600

همچنان معتقدم بازار در حال جذب نیرو برای صعودی به مراتب بیشتر از صعودش از اواسط آبان تا میانه آذر استشاید اینبار عبور آسان شاخص از ۱۶۰۰

انتهای خبر

0
0