ایبنا
1401/06/01
17:00
📌 شهادت شاخص‌ها بر صدق وعده دولت/ تورم حذف ارز ۴۲۰۰ نه «پایدار» بود نه «مسری» 🔷تورم ماهانه از ۱۲.۲ درصد خرداد و ۴.۶ درصد تیر به ۲ درصد در مرداد رس...

📌 شهادت شاخص‌ها بر صدق وعده دولت/ تورم حذف ارز ۴۲۰۰ نه «پایدار» بود نه «مسری»🔷تورم ماهانه از ۱۲.۲ درصد خرداد و ۴.۶ درصد تیر به ۲ درصد در مرداد رسیده که کمترین مقدار از اسفند۱۴۰۰ به این سو است.🔷آمار جدید تورم به طور خاص ۲ ادعای بزرگ مخالفان حذف رانت ارز۴۲۰۰ تومانی مبنی بر «تداوم روند فزاینده تورم» و «سرایت تورم به تمامی کالاها» را برای دومین بار رد کرد.🔷 گزارش یک ماه پیش مرکز آمار نشان داد که تورم ماهانه پس از رسیدن به رکود تاریخی ۱۲.۲ درصد در خرداد ماه پس از گذشت یک ماه به ۴.۶ درصد کاهش یافت.انتهای خبر

0
0