بانی فام
1399/10/08
13:19
#ديران (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال2% سود تا محدوده 31153 ریال در صورت نزول قیمت احتمال10% ضرر تا محدوده 27446 ر...

#دیران


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال۲٪ سود تا محدوده ۳۱۱۵۳ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال۱۰٪ ضرر تا محدوده ۲۷۴۴۶ ریال


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0