بورسینه
1399/09/23
11:02
📌نمای بورس امروز در پایان نیمه اول معاملات/ افت شاخص کل به نیمه دوم کشیده شد 🔹افت ۱۴هزار و ۱۷۰واحدی (۰.۹درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۳هزار...

📌نمای بورس امروز در پایان نیمه اول معاملات/ افت شاخص کل به نیمه دوم کشیده شد🔹افت ۱۴هزار و ۱۷۰واحدی (۰.۹درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۳هزار واحدی قرار داد.


🔹شاخص هم وزن ۰.۲درصد افت کرد.


🔹ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع تقریبا به ۱۰هزار میلیارد تومان رسید.


🔹حدود ۲۴۰میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت حقیقی به حقوقی


🔹رشد بیش از یک درصد ۲۳۰نماد و افت بیش از یک درصد ۲۹۰نماد
انتهای خبر

0
0