سلامت بورس
1399/08/12
10:23
دیگه بهتره هر تصمیمی رو واگذار کنیم برای بعد انتخابات این فایل صوتی هم از نحوه انتخابات امریکاست که توصیه میکنم گوش کنید....

دیگه بهتره هر تصمیمی رو واگذار کنیم برای بعد انتخابات


این فایل صوتی هم از نحوه انتخابات امریکاست که توصیه میکنم گوش کنید....انتهای خبر

0
0