مجید سلطانی
1401/03/02
21:25
در ایران، در بلند مدت هیچ سهمی توان رقابت با سهام معدنی را نداشته و نخواهد داشت.

در ایران، در بلند مدت هیچ سهمی توان رقابت با سهام معدنی را نداشته و نخواهد داشت.


انتهای خبر

0
0