تحلیلگران بازار سرمایه
1399/08/11
10:58
حقوقی #خساپا در این دقایق نقش لیدری را بر عهده گرفته است و یک تنه سهم را تا صف خرید رنج می زند.... https://t.me/cma_investment

حقوقی #خساپا در این دقایق نقش لیدری را بر عهده گرفته است و یک تنه سهم را تا صف خرید رنج می زند....https://t.me/cma_investmentانتهای خبر

0
0